Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ με το πρότυπο WCAG 2.0

Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ με το πρότυπο WCAG 2.0.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των δικαιολογητικών που χρειάζεστε για την επιδότηση από το ΕΣΠΑ.
Σας προσφέρουμε χαμηλού κόστους λύση με 250€ απόλυτα συμμορφωμένη με το πρότυπο WCAG 2.0.

Γιατί και τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία.

Οι ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ παρουσιάζουν ένα πλήθος πλεονεκτημάτων, που αφορά τόσο τους χρήστες, όσο και την ίδια την επιχείρηση σας. Με την ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ έχετε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην πώληση των υπηρεσιών και των προϊόντων σας.

Για την κατασκευή αυτών των ιστοσελίδων χρησιμοποιούμε το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, WCAG 2.0. Με αυτόν τον τρόπο, η ιστοσελίδα σας είναι φιλική σε AMEA προσφέροντας τους τη δυνατότητα να δουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας.

Το περιεχόμενο μπορεί να γίνει προσβάσιμο από ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με αναπηρίες όπως:

  • Τύφλωση και μειωμένη όραση
  • Κώφωση και μειωμένη ακοή
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Περιορισμένη δυνατότητα κίνησης
  • Δυσκολία στην ομιλία
  • Φωτοευαισθησία και συνδυασμό αυτών

Επιπλέον, η τήρηση αυτών των οδηγών θα καταστήσει το περιεχόμενο του ιστού πιο εύχρηστο σε όλους τους χρήστες.

Υπάρχουν 3 επίπεδα WCAG το Α , ΑΑ και ΑΑΑ. Η δικιά μας πρόταση περνάει όλα τα επίπεδα , και έχουμε ενσωματώσει τεχνικές που υπερκαλύπτουν όλα τα επίπεδα προσβασιμότητας.

 

Στο κόσμο της τεχνολογίας όλοι έχουμε τις ίδιες δυνατότητες!

Ανυπομονούμε για τη δική σας ιδέα!

Go To Top